راستي دنيا چه غريبه
کار آدماش فريبه
واسه کشتن مسيحا
هر درختي يه صليبه


دلمون خيلي گرفته س
دردمون خيلي بزرگه
گرگا تو لباس ميشن
هر سگ گله يه گرگه


زين و اسبمونو بردن
نذارين راهو بدزدن

/ 0 نظر / 6 بازدید