دنیای عاشقانه ی انسان تمام شد

امّا دلم خوش است که تقدیر تلخ مان

با فال های قهوه و فنجان تمام شد

***

/ 0 نظر / 5 بازدید