مثل گل سفيد

خوابيده اي كنار من

آرام مثل خواب

خواب كدام خوب ترا مي برد چنين

 مثل گلي سفيد شناور به روي آب ؟

 

 

این خنده نیست بغض ترک خورده ی من است

در چارچوب چهره ی من نقش بسته است

گلدان سرد خالی ما با هجوم باد

افتاده است از لب ایوان شکسته است

 

 

من هم مي ميرم

اما در خياباني شلوغ

/ 0 نظر / 5 بازدید