فقط باران فرشته می بارد و چند تکه دل در حرم شهدا جا می ماند ، بعد که می رویم ، شهیدان دل های شکسته را بند می زنند و برای خدا پست می کنند.

گفت : امروز « شبیه اسماعیل » نیستی ، اسماعیل !

گفتم : آری ، امروز همه ی دعا را فارسی خواندم و دیدم که مولا چقدر در ندبه های عربی ما گم است

/ 0 نظر / 5 بازدید