به مجلس افروزان
تو را به گرِِيه هاِِي دوبِِيتِِي
به رٍنگ شهرآشوب
تو را به سفره ِِي صفاِِي بزرگان خواهم برد
اگر گذارت به ماوراء النهر افتاد
من آنجاِِيم
ِِيک
دو ...
بِِيست و دو
و اِِين حکاِِيت عشاق است !/ 0 نظر / 5 بازدید