خاتم پي مدينه بگو بي نگين برند

دست بريده جانب ام البنين برند...

هر روز بي شما ، به شما فكر ميكنم

بر امتداد فاصله ها فكر مي كنم ...

سر فصل لحظه هاي دلم را ورق زدم

بر سال مرگ خاطره ها فكر مي كنم

/ 0 نظر / 5 بازدید