و یاقوت ها وزن گرفتند

گفت : شعری بخوان

گفتم : شهادت اناری ست ترک خورده ، هزار دانه یاقوت

من تنها یکی از آن هزار می خواهم ...

لا حول و لا قوه الا بالله

چون آینه رو سفید باید شد و رفت

از غیر تو نا امید باید شد و رفت

گفتند : که مرگ سرخ شا یسته ی ماست

آری ، آری شهید باید شد و رفت

***

/ 0 نظر / 5 بازدید