Webstats4U - Free web site statistics Personal homepage website counter
Free counter

وبلاگ blog" name="description">, Weblog, Daily, Writing, PersianBlog, persianweblog , Blog , Persian , Iran , Iranian, Farsi, Weblogs, Blogs, وبلاگ, يادداشت روزانه, پرشين بلاگ , وبلاگ فارسي , وبلاگ ايراني , وب نوشت " name="keywords"> <#blogtitle#>

<#blogtitle#>


يك بوس كوچولو

يك بوس كوچولو 

این مثنوی حدیث پریشانی من است
بشنو که سوگ نامه ی ویرانی من است
امشب نه اینکه شام غریبان گرفته ام
                                                              
بلکه به یمن آمدنت جان گرفته ام
گفتی غزل بگو غزلم شور و حال مرد
                                                            
بعد از تو حس شعر فنا شد خیال مرد
گفتم مرو که تیره شود زندگانیم
با رفتنت به خاک سیه می نشانیم
گفتی زمین مجال رسیدن نمی دهد
بر چشم باز فرصت دیدن نمی دهد
وقتی نقاب محور یک رنگ بودن است
معیار مهر ورزیمان سنگ بودن است
دیگر چه جای دل خوشی و عشق بازی است
                                                    
اصلا کدام احمق از این عشق راضی است
این عشق نیست فاجعه ی قرن آهن است
                                                       
من بودنی که عاقبتش نیست بودن است
حالا به حرف های غریبت رسیده ام
                                                              
فهمیده ام که خوب تو را بد شنیده ام
حق با تو بود از غم غربت شکسته ام
                                                           
بگزار صادقانه بگویم که خسته ام
بیزارم از تمام رفیقان نارفیق
                                                                     
این ها چه قدر فاصله دارند تا رفیق
من را به ابتذال نبودن کشانده اند
                                                                
روح مرا به مسند پوچی نشانده اند
تا این برادران ریا کار زنده اند
                                                                  
این گرگ سیرتان جفا کار زنده اند
یعقوب درد می کشد و کور می شود
                                                             
یوسف همیشه وصله ی ناجور می شود
اینجا نقاب شیر به کفتار می زنند
منصور را هر آینه بر دار می زنندا
اینجا کسی برای کسی کس نمی شود
حتی عقاب درخور کرکس نمی شود
جایی که سهم مرد به جز تازیانه نیست
                                                        
حق با تو بود ماندنمان عاقلانه نیست
ما می رویم چون دلمان جای دیگر است
               
ما می رویم هر که بماند مخیر است

ما می رویم گر چه ز الطاف دوستان
                                                            
بر جای جای پیکرمان زخم خنجر است
دل خوش نمی کنیم به عثمان و مذهبش
در دین ما ملاک مسلمان ابوذر است
ما میرویم مقصدمان نامشخص است
                                                            
هر جا رویم بی شک از این شهر بهتر است
از سادگی ست گر به کسی تکیه کرده ایم
                                                       
اینجا که گرگ با سگ گله برادر است
ما می رویم ماندن با درد فاجعه است
                                                           
در عرف ما نشستن یک مرد فاجعه است
دیری ست رفته اند امیران قافله
           
ما مانده ایم و قافله پیران قافله
اینجا دگر چه باب من و پای لنگ نیست
                                                       
باید شتاب کرد مجال درنگ نیست
بر درب آفتاب پی باج می رویم
                                                               
ما هم 
بدون بال به معراج می رویم  
 ...